Maria Veldhuizen, t Harde

Als oud-cursiste kan ik de colleges Hebreeuws van mevr. A.E.M.A. Vrolijk van harte aanbevelen. Zij draagt niet alleen haar brede en gedegen kennis op een inspirerende en betrokken wijze over, maar brengt daarbij ook inhoudelijke verdieping aan. Dat was voor mij persoonlijk o.a. de meerwaarde van deze cursus. Het Hebreeuws, de grondtaal van de Bijbel, is heel rijk en brengt dichter bij het verstaan van Gods Woord. Elke vertaling is in zekere zin een “verarming”. Als ervaren docente geeft ze veel ruimte om vragen te stellen en gaat daar altijd breed op in. Haar uitleg is duidelijk en deskundig. Ook haar persoonlijke aandacht en de prettige wijze van omgaan met ons, maakten de cursusavonden mede tot een fijne ervaring. Dit is ook nu, tijdens de onlinebijeenkomsten van de leeskring het geval, zij het uiteraard wat meer op afstand. Om de kennis van het Hebreeuws op peil te houden, is het aan te bevelen, deel te nemen aan de leeskring om zo nog meer Bijbelgedeelten in de grondtaal samen te lezen en te bestuderen.

Ner leragli devarecha we’or lintivati (Ps. 119: 105)

Ter illustratie:
“Hij was de eerste die met liefde over de taal sprak. In elke lettergreep, in elk leesteken legde hij zowel zijn hart als zijn ziel… Liefdevol zei hij tegen ons: “De Torah, mijn kinderen, wat is dat? Een schatkamer vol goud en edelstenen. Om er binnen te komen heb je een sleutel nodig. Ik zal jullie die toevertrouwen, maak er op een juiste manier gebruik van. De sleutel, wat is dat? Het alfabet. Dus zeg mij na hardop, nog harder: Aleph, beit, gimel….”
Uit: “De dodenzang” van Elie Wiesel.

Andrea van Hartingsveldt, Elspeet

Van de keuze om aan de Sjoel in Elburg de modulen Bijbels Hebreeuws te gaan volgen, heb ik nooit ook maar één moment spijt gehad. Het is zo ontzettend verrijkend om het Oude Testament in de grondtaal te kunnen lezen. Daar vond de eerste ontmoeting plaats met docente Gieneke Vrolijk. Gieneke is een vakvrouw met een omvangrijke kennis van het Bijbelse Hebreeuws. Ze draagt haar kennis op een heldere en enthousiasmerende wijze over, waardoor het niet moeilijk was om alle modulen Bijbels Hebreeuws te doorlopen. Daarna is er de mogelijkheid om de kennis van het Hebreeuws bij te houden en te verdiepen door middel van een Bijbelleesgroep. Elke keer weer zie ik uit naar de volgende bijeenkomst. Het is een vorm van schatgraven en onder leiding van Gieneke worden er steeds nieuwe schatten naar boven gehaald. Gieneke ziet de Bijbel als het geïnspireerde Woord van God en gaat respectvol om met Bijbelteksten. Ik hoop nog veel van haar te mogen leren.

Rutger Tromp, Elburg

Al vanaf 2011 volg ik de colleges Hebreeuws van mevr. A.E.M.A. (Gieneke) Vrolijk.
Voor mijn waarneming werkt het verslavend.

Gieneke is zeer deskundig in haar vak, gedreven en ook prettig in de omgang, toegankelijk en vriendelijk. Zij houdt ook vast aan de historiciteit en authenticiteit van Gods Woord, de Bijbel. Voor mij is dat een veilig en gezond klimaat om van haar colleges te genieten. Onderwezen worden in de Hebreeuwse taal, de grondtaal van het Oude Testament, is zeer verrijkend. Een vertaling, hoe goed ook, is vaak een keuze uit meerde mogelijkheden. Tijdens de colleges maak je kennis met die verschillende vertaalmogelijkheden; dat geeft verdieping, verbreding en verrijking.

Gieneke heeft ook een Bijbels Hebreeuwse Grammatica geschreven (grammatica plus werkboek). Gestructureerde opzet en toegankelijk; aanbevolen!

En wat betreft die verslaving, het is volgens mij de enige verslaving waar je echt beter van wordt.

Henk Stehouwer, Amersfoort

Tot twee jaar geleden leek Hebreeuws mij een ondoorgrondelijke taal. Door de colleges van Dr. Gieneke Vrolijk bij het Evangelisch College heb ik die taal mogen ontdekken, allereerst door het leren ontcijferen van het Hebreeuwse alfabet en door eerste pogingen te doen om de Bijbeltekst te vertalen. Het leerboek van Gieneke is daarbij (mede dankzij de diverse oefeningen) een stevige en belangrijke ondersteuning.

Maar de colleges van Gieneke zijn ook vooral zo de moeite waarde, omdat ze haar liefde voor de Bijbel, het Bijbels Hebreeuws en voor de wereld die er achter schuil gaat in elke les weet over te brengen. Met veel enthousiasme voor de Hebreeuwse taal en cultuur, diepgaande vakkennis en met aandacht voor elke vraag vanuit de groep, neemt ze de studenten daarin mee.

Ik kan kortom elke belangstellende, zowel binnen als buiten het Evangelisch College, deze cursus en het studieboek van harte aanbevelen! 

Ds. C. (Kees) Budding, Hervormd predikant te Goudswaard

Het is voor mij alweer ruim 11 jaar geleden toen ik voor het eerst college kreeg van mevr. A.E.M.A. Vrolijk. De cursus was destijds “Inleiding Hebreeuws”. Wat mij (maar ook alle medestudenten) opviel, waren allereerst haar enorme kennis van het Bijbels Hebreeuws alsook haar enorme gedrevenheid. Ze heeft de gave om die moeilijke (en op het eerste gezicht ook heel lastige) taal heel dichtbij te brengen. De teksten gaan werkelijk leven, doordat ze je meeneemt naar de achtergronden van de tekst. Daarin schroomt ze niet om duidelijk stelling te nemen als het gaat om vertaalkeuzes die gemaakt kunnen worden. Persoonlijk heb ik het als een zegen ervaren hoe zij met haar deskundigheid mij begeleid heeft in mijn Hebreeuws als voorbereiding op de Master van de universiteit. Juist haar praktische handleiding “Grammatica van het Bijbels Hebreeuws” zijn voor mij zeer helpend geweest. Haar methode is daarmee veel meer toegankelijk dan de meest gebruikte methode van Lettinga. Kortom: Iedereen die zowel verdieping zoekt van het Bijbels Hebreeuws alsook op academisch niveau vaardigheden wil aanleren raad ik aan om haar cursus te volgen!

Drs. Jelte Alma Med,  Nieuwegein (docent godsdienst Groevenbeek College Ermelo)

Tijdens mijn studie theologie in Utrecht (1992) heb ik het Bijbels Hebreeuws destijds in zes maanden geleerd. Dit was onder de bezielende leiding van dr. Karel Vriezen. We leerden de taal aan de hand van de klassieke grammatica van J.P. Lettinga.  Ik kan mij herinneren dat dr. Vriezen heel Lettinga uit zijn hoofd kende.  Om deze bijzondere taal te leren zijn zes maanden veel te kort.  Veel is daarna ook weggezakt. En de eerlijkheid gebiedt dat de klassieke grammatica van Lettinga ook niet direct uitnodigde om de kennis weer eens op te frissen.

Midden in de wereldwijde coronacrisis verscheen in 2020 de grammatica van het Bijbels Hebreeuws van Annechiena Vrolijk. Samen met het werkboek is het een complete zelfstudie om het Hebreeuws onder de knie te krijgen.  Er bestaan binnen het Nederlands taalgebied vele grammatica’s en methode op het Bijbels Hebreeuws.  Ze hebben elk hun waarde en insteek. De waarde van het werk van Annechiena Vrolijk is de zeer heldere opzet. De grammatica begint met deel I (De schrift- en klankleer). In dit deel word je stap voor stap meegenomen om de taal de leren schrijven en uit te spreken. Samen met het oefenboek kun je binnen een week je eerste Hebreeuwse woordjes schrijven en lezen. Het bijzondere is verder dat moeilijke grammaticale termen goed worden uitgelegd. Ook leer je door de oefeningen direct vanaf de eerste lessen een woordenschat op te bouwen.  In deel II over vormleer en zinsbouw leer je op een heldere wijze de zelfstandige naamwoorden, het werkwoord en de zinsopbouw. Het unieke van deze methode is dat in de tekst ook direct veel voorkomende vormen en uitzonderingen ter sprake worden gebracht.  Als je deze direct uit je hoofd leert, herken je deze vormen snel bij het vertalen. In het werkboek is een woordenlijst opgenomen die als een eerste woordenboek gebruikt kan worden.  Ook zijn er heldere overzichten opgenomen.

Je kunt aan deze grammatica en werkboek merken dat er een jarenlange ervaring van lesgeven achter schuil gaat. Je merkt dat er heel veel tijd en energie in is gestoken om alles zo helder mogelijk te verwoorden. Daarnaast proef je regelmatig tussen de regels de liefde voor Gods Woord erin door.  Wie het verlangen heeft om het Bijbels Hebreeuws grondig en eenvoudig te leren is bij het werk van Annechiena Vrolijk aan het goede adres.  

Judith Maassen, Lunteren

Tijdens de opleiding theologie op het Evangelisch College hebben we gebruik gemaakt van dit cursusboek i.c.m. het werkboek.

Het boek is zeer geschikt voor zelfstudie, maar natuurlijk hielpen de lessen, fysiek en digitaal enorm mee. Mevr. A.E.M.A. Vrolijk is een deskundige docent, die haar kennis van de Hebreeuwse taal, cultuur en geschiedenis op enthousiaste en aanstekelijke wijze weet over te brengen. In de omgang met studenten is zij zeer vriendelijk en toegankelijk. Geen vraag die gesteld wordt is te veel en zij neemt uitgebreid de moeite deze te beantwoorden.

De lessen namen ons mee in een reis door de Hebreeuwse taal die we twee jaar geleden niet hadden kunnen bedenken.

We begonnen ‘eenvoudig’ met het leren van het Hebreeuwse alfabet en aan het einde van de cursus lukt het al om sommige teksten uit de Bijbel te vertalen.

Hierbij was het cursusboek een belangrijke ondersteuning, met name vanwege de vele uitgebreide oefeningen vanuit het werkboek.

Ik kijk dankbaar terug op de cursus, die een goede basis legt voor verdere verdieping in deze bijzondere en rijke taal.

Voor ieder die geïnteresseerd is in het Bijbels Hebreeuws raad ik deze module dan ook van harte aan.