Meer ervaringen van cursisten zullen z.s.m. worden gepubliceerd op deze pagina.

Maria Veldhuizen, t Harde

Als oud-cursiste kan ik de colleges Hebreeuws van mevr. A.E.M.A. Vrolijk van harte aanbevelen. Zij draagt niet alleen haar brede en gedegen kennis op een inspirerende en betrokken wijze over, maar brengt daarbij ook inhoudelijke verdieping aan. Dat was voor mij persoonlijk o.a. de meerwaarde van deze cursus. Het Hebreeuws, de grondtaal van de Bijbel, is heel rijk en brengt dichter bij het verstaan van Gods Woord. Elke vertaling is in zekere zin een “verarming”. Als ervaren docente geeft ze veel ruimte om vragen te stellen en gaat daar altijd breed op in. Haar uitleg is duidelijk en deskundig. Ook haar persoonlijke aandacht en de prettige wijze van omgaan met ons, maakten de cursusavonden mede tot een fijne ervaring. Dit is ook nu, tijdens de onlinebijeenkomsten van de leeskring het geval, zij het uiteraard wat meer op afstand. Om de kennis van het Hebreeuws op peil te houden, is het aan te bevelen, deel te nemen aan de leeskring om zo nog meer Bijbelgedeelten in de grondtaal samen te lezen en te bestuderen.

Ner leragli devarecha we’or lintivati (Ps. 119: 105)

Ter illustratie:
“Hij was de eerste die met liefde over de taal sprak. In elke lettergreep, in elk leesteken legde hij zowel zijn hart als zijn ziel… Liefdevol zei hij tegen ons: “De Torah, mijn kinderen, wat is dat? Een schatkamer vol goud en edelstenen. Om er binnen te komen heb je een sleutel nodig. Ik zal jullie die toevertrouwen, maak er op een juiste manier gebruik van. De sleutel, wat is dat? Het alfabet. Dus zeg mij na hardop, nog harder: Aleph, beit, gimel….”
Uit: “De dodenzang” van Elie Wiesel.

Andrea van Hartingsveldt, Elspeet

Van de keuze om aan de Sjoel in Elburg de modulen Bijbels Hebreeuws te gaan volgen, heb ik nooit ook maar één moment spijt gehad. Het is zo ontzettend verrijkend om het Oude Testament in de grondtaal te kunnen lezen. Daar vond de eerste ontmoeting plaats met docente Gieneke Vrolijk. Gieneke is een vakvrouw met een omvangrijke kennis van het Bijbelse Hebreeuws. Ze draagt haar kennis op een heldere en enthousiasmerende wijze over, waardoor het niet moeilijk was om alle modulen Bijbels Hebreeuws te doorlopen. Daarna is er de mogelijkheid om de kennis van het Hebreeuws bij te houden en te verdiepen door middel van een Bijbelleesgroep. Elke keer weer zie ik uit naar de volgende bijeenkomst. Het is een vorm van schatgraven en onder leiding van Gieneke worden er steeds nieuwe schatten naar boven gehaald. Gieneke ziet de Bijbel als het geïnspireerde Woord van God en gaat respectvol om met Bijbelteksten. Ik hoop nog veel van haar te mogen leren.

Rutger Tromp, Elburg

Al vanaf 2011 volg ik de colleges Hebreeuws van mevr. A.E.M.A. (Gieneke) Vrolijk.
Voor mijn waarneming werkt het verslavend.

Gieneke is zeer deskundig in haar vak, gedreven en ook prettig in de omgang, toegankelijk en vriendelijk. Zij houdt ook vast aan de historiciteit en authenticiteit van Gods Woord, de Bijbel. Voor mij is dat een veilig en gezond klimaat om van haar colleges te genieten. Onderwezen worden in de Hebreeuwse taal, de grondtaal van het Oude Testament, is zeer verrijkend. Een vertaling, hoe goed ook, is vaak een keuze uit meerde mogelijkheden. Tijdens de colleges maak je kennis met die verschillende vertaalmogelijkheden; dat geeft verdieping, verbreding en verrijking.

Gieneke heeft ook een Bijbels Hebreeuwse Grammatica geschreven (grammatica plus werkboek). Gestructureerde opzet en toegankelijk; aanbevolen!

En wat betreft die verslaving, het is volgens mij de enige verslaving waar je echt beter van wordt.

Henk Stehouwer, Amersfoort

Tot twee jaar geleden leek Hebreeuws mij een ondoorgrondelijke taal. Door de colleges van Dr. Gieneke Vrolijk bij het Evangelisch College heb ik die taal mogen ontdekken, allereerst door het leren ontcijferen van het Hebreeuwse alfabet en door eerste pogingen te doen om de Bijbeltekst te vertalen. Het leerboek van Gieneke is daarbij (mede dankzij de diverse oefeningen) een stevige en belangrijke ondersteuning.

Maar de colleges van Gieneke zijn ook vooral zo de moeite waarde, omdat ze haar liefde voor de Bijbel, het Bijbels Hebreeuws en voor de wereld die er achter schuil gaat in elke les weet over te brengen. Met veel enthousiasme voor de Hebreeuwse taal en cultuur, diepgaande vakkennis en met aandacht voor elke vraag vanuit de groep, neemt ze de studenten daarin mee.

Ik kan kortom elke belangstellende, zowel binnen als buiten het Evangelisch College, deze cursus en het studieboek van harte aanbevelen!