Woensdag 14-09-2022

De 2e en herziene druk van het grammaticaboek en werkboek zijn uitgegeven.

Vanwege de grote belangstelling voor de boeken is een 2e en herziene versie uitgegeven, waarin verbeteringen en aanvullingen zijn aangebracht. Ik ben heel blij met deze nog betere versie van mijn boek. Voor het nieuwe boek zie deze link.

Vrijdag 01-04-2022

Artikelen in relatie tot de Hebreeuwse Bijbel

In het menu Auteur, Artikelen treft u een tweetal nieuwe artikelen aan die geplaatst werden in het magazine Israël en de Bijbel. Het zijn:

  • Oorsprong en geschiedenis van het Hebreeuwse alfabet
  • Joodse taal- en lettermystiek, Lettervormstudie in de Joodse traditie

Dinsdag 01-02-2022

Nieuwe cursussen starten en aantal deelnemers groeit.

Er is gelukkig veel belangstelling voor Bijbels Hebreeuws. Er is zojuist een 3e groep gestart en de deelnemers van de bestaande groepen blijven enthousiast meedoen in een volgende module van de cursus.
Een actueel overzicht van de cursussen Bijbels Hebreeuws:

  • Een nieuwe groep die start met module 1 (online)
  • Een groep die al gestart is met module 2 (ook online)
  • Een groep die al gestart is met module 6 (fysieke cursus)

Daarnaast is er een Leescursus Hebreeuwse Bijbel (ook een fysieke cursus).
Voor de actuele planning zie deze link.

Donderdag 02-12-2021

Nieuwe cursussen in voorjaar 2022.

Het is de bedoeling om in januari 2022 D.v. de volgende cursussen te houden:

  • een online beginnerscursus Bijbels Hebreeuws en achtergronden van de Hebreeuwse Bijbel (bij voldoende deelname);
  • een online vervolgcursus Bijbels Hebreeuws, module 2;
  • een vervolgcursus Bijbels Hebreeuws, module 6, op locatie.

Vrijdag 25-06-2021

Cursussen worden weer gestart.

Na een lange periode waarin het houden van fysieke cursussen heel moeilijk was, breken er weer betere tijden aan. Dat houdt in dat de cursus module 5 voor Bijbels Hebreeuws nu gepland is op 11 en 25 oktober, 8 en 22 november en 13 december. Locatie is Multifunctioneel Centrum (MFC) ’t Huiken Kulturhus in Elburg.

Daarnaast zal er op korte termijn ook een online cursus starten voor beginners. Het betreft cursisten die geografisch over het land verspreid zijn en dus niet eenvoudig zonder veel reistijd bij elkaar kunnen komen. De data en tijden worden i.o.m. de deelnemers bepaald en bekend gemaakt.

Zie ook de planningspagina.

Vrijdag 7-5-2021.

Gieneke Sneller-Vrolijk geïnterviewd door de Stichting Israël en de Bijbel.

In het artikel leest u o.a. over haar liefde voor de Hebreeuwse taal, de ontwikkeling van een grammaticaboek voor die taal en haar betrokkenheid met het volk Israël en het Jodendom.
Klik hier voor het artikel.

Zaterdag 06-03-2021

Op onze website is een tweetal interessante filmpjes toegevoegd voor mensen die houden van de Hebreeuwse taal. De filmpjes gaan over:

  • het schrijven van Hebreeuwse teksten
  • het maken van een tora-rol

Kik hier voor de filmpjes.

Zaterdag 16-01-2021

Gieneke Sneller-Vrolijk geïnterviewd door Museum Sjoel Elburg

In een interview dat bestaat uit twee delen vertelt ze over haar professionele en persoonlijke achtergrond, haar cursussen die ze gaf in de sjoel, haar liefde voor de Hebreeuwse taal en haar grote betrokkenheid bij de totstandkoming van enkele bijbelvertalingen.
Lees de interviews via deze 2 links:

Maandag 14-09-2020

Op maandag 21 september start module 4 van de cursus Bijbels Hebreeuws, die in totaal uit 8 modules bestaat. De cursus werd tot begin dit jaar gehouden in “de Sjoel” in Elburg. De Sjoel heeft de organisatie ervan overgedragen aan de docente en de cursus zal nu gehouden worden op een andere locatie.

Vrijdag 11-09-2020

Vandaag is het nieuwe grammaticaboek van Annechiena Vrolijk uitgekomen. Het bevat naast dit grammaticaboek ook een werkboek, waarmee de cursisten kunnen oefenen met de bestudeerde stof. 
Naar het boek werd met name uitgezien door cursisten van  verschillende cursussen en door studenten van het Evangelisch College.
Voor meer informatie en bestelgegevens zie de volgende pagina op deze site: https://www.leerbijbelshebreeuws.nl/cursusboek/

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.