Het Grammaticaboek

Het cursusmateriaal bestaat uit een grammaticaboek van 300 pagina’s en een werkboek van 280 pagina’s. Deze basisgrammatica van het Bijbels Hebreeuws is bedoeld voor wie zich de grondbeginselen van deze taal eigen wil maken. Hiervoor is geen voorkennis nodig. De grammatica van het Bijbels Hebreeuws wordt in dit boek zo eenvoudig mogelijk beschreven en uitgelegd. Hierbij worden veel voorbeelden geboden om de stof te verduidelijken, zodat men al snel kennismaakt met de Hebreeuwse Bijbeltekst. Als basisgrammatica is dit boek geschikt voor beginnende theologiestudenten of cursisten.

Het werkboek met zeer veel oefenmateriaal

Geschikt voor zelfstudie. In het Nederlandse taalgebied bestaan meerdere zeer goede grammatica’s van het Bijbels Hebreeuws. De reden om er nog een aan toe te voegen ligt in het feit dat deze grammatica gebruikt kan worden voor studie met begeleiding, in een studiekring of leerhuis, maar in het bijzonder ook geschikt oefenmateriaal biedt voor zelfstudie van het Bijbels Hebreeuws. Over alle behandelde stof biedt het bijbehorende werkboek voldoende oefeningen met uitwerking en toelichting.

De boeken, uitgegeven door Buijten en Schipperheijn, zijn te bestellen via de volgende ISBN-nummers:

  • Grammaticaboek: 978-94-6369-209-0, prijs € 29,95; te bestellen via hun webshop.
  • Werkboek: 978-94-6369-210-6, prijs € 24,95; te bestellen via hun webshop.

Enkele voorbeeldpagina’s uit het grammaticaboek: