Verzameling van interessante beelden in relatie tot de Hebreeuwse taal en die leuk zijn om te zien in het kader van een studie daarover.

 

Mooi filmpje waarin een ‘sofer stam’ bezig is met het schrijven van een Hebreeuwse tekst. Een ‘sofer stam’ is een Joodse schrijver die de teksten schrijft van de Sifrei Tora (Tora-rollen), Tefilin en Mezuzot (de beginletters van deze woorden vormen het acroniem ‘STaM’).

De Tefilin bestaan uit 2 zwartleren doosjes waar lange leren banden aan bevestigd zijn. De doosjes (in de vorm van een kubus) bevatten Hebreeuwse teksten op perkament, gedragen door Joodse mannen, volgens het voorschrift in Deuteronomium 6:4-9: Hoor, Israël! De HERE, onze God, De HERE is één! Daarom zult u de HERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven.

Een Mezuzah (Hebreeuws voor “deurpost”, meervoud mezuzot) is een stuk perkament dat zich in een aan de deurpost gevestigde decoratief doosje bevindt en is beschreven met o.a. dezelfde verzen uit de Tora als die in de Tefilin.

Leuk filmpje waarin een sofer aan een jongen uitlegt hoe een boekrol wordt gemaakt.

Deel van de Dode Zeerollen (Jesaja Hfdstk. 10-14)
De 10 woorden
Torarol met gebruik van jad (aanwijsstokje)

De Leningrad Codex (de linker foto is het origineel, de middelste een replica en de rechter een deel van een pagina) is het oudste volledige manuscript van de Hebreeuwse Bijbel. De Leningrad Codex is ondergebracht in de Nationale Bibliotheek in St. Petersburg. Het werd geschreven door Samuël ben Ja`aqob in het jaar 1009.

Tapijtpagina uit de Codex Leningradensis (Folium 474r). Bij deze bekende illustratie wordt de aandacht getrokken naar het centrum van de ster waarin de kopiïst van de codex schreef: ‘Ik Samuël ben Ja`aqob heb deze codex geschreven, gepunctueerd en van masora voorzien … ’.

Tapijtpagina uit de Codex Leningradensis (Folium 478r). De micrografie van deze illustratie bestaat alleen uit Hebreeuwse Bijbelteksten. In het centrum staan drie woorden: ‘De Tora van de HERE is volmaakt …’ (Ps. 19:8).