Artikel Joodse taal- en lettermystiek

Al eeuwenlang wordt in het Jodendom bijzondere aandacht besteed aan de Hebreeuwse taal en het alfabet. Begrijpelijk, want in deze taal heeft de Heere God Zijn Woord in de Hebreeuwse Bijbel (Oude Testament) gegeven. In de loop der tijd heeft zich in het rabbijnse Jodendom een speciale vorm van uitleg ontwikkeld die geduid kan worden als Hebreeuwse taal- en lettermystiek. In dit artikel gaan we hier nader op in.

Lees hier het hele artikel geschreven door Annechiena Vrolijk voor het Magazine Israël en de Bijbel , nr. 1, januari 2022.

Artikel Oorsprong en geschiedenis van het Hebreeuwse alfabet

Een bespreking over de oorsprong, ontwikkeling en vroege geschiedenis van het Hebreeuwsealfabet staat niet geheel op zichzelf. Immers, in de tekstgeschiedenis van de Hebreeuwse Bijbel of Oude Testament speelt ook het schrift als middel van de opschriftstelling en tekstoverlevering een rol. De geschiedenis van het Hebreeuwse alfabet vormt een zeer
klein, specifiek onderdeel of aspect van de tekstgeschiedenis van de Hebreeuwse Bijbel.

Lees hier het hele artikel geschreven door Annechiena Vrolijk voor het Magazine Israël en de Bijbel, nr. 6, oktober/november 2021.