Leer Bijbels Hebreeuws

Het Bijbels Hebreeuws, dat de basis is geweest van het huidige Hebreeuws (Ivriet) dat in Israël gesproken wordt, is een bijzonder interessante taal die veel mensen boeit omdat het lezen en begrijpen ervan ons veel kan leren over de Bijbel. Van de kant van theologen, theologiestudenten, maar ook ‘gewoon’ geïnteresseerden is in de afgelopen jaren gebleken dat kennis van het Bijbels Hebreeuws een verrijking is. Daarom de titel van onze website: Leer Bijbels Hebreeuws.

Deze website biedt een overzicht van de cursussen die op dit terrein gegeven kunnen worden. De cursussen vinden hun oorsprong in het werk dat de auteur vele jaren heeft gedaan bij het onderwijs aan verschillende theologische opleidingen. Daarnaast heeft zij veel cursussen over de Hebreeuwse taal en ook over de Hebreeuwse Bijbel gegeven in o.m. leerhuizen, gemeenten en bijvoorbeeld ‘de Sjoel’ in Elburg. Deze onderwijservaring heeft de auteur gebundeld in een nieuw grammaticaboek met bijbehorend werkboek, dat in september 2020 is verschenen. Zie hiervoor de betreffende pagina van deze website.

Deze website bevat een aanbod van cursussen met de daarbij behorende inhoud. De cursussen beogen de cursisten een redelijke vaardigheid te bieden in het kunnen lezen van de teksten van de Hebreeuwse Bijbel, ook aangeduid als Oude Testament.
De pagina’s bevatten qua cursussen o.a. de volgende informatie:

• Diverse cursussen en hun modules
• De planning van de cursus
• Het cursusboek
• Een formulier waarmee het aanmelden voor een cursus mogelijk is

Leer Bijbels Hebreeuws en leer de taal van de Hebreeuwse Bijbel lezen en begrijpen.

Het Hebreeuwse alfabet:

Leer Bijbels Hebreeuws